Thống kê truy cập
LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

7.239 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 6/2013

7.239 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 6/2013
Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong tháng 6/2013, các doanh nghiệp đưa đi tổng số 7.239 lao động (trong đó 2.536 lao động nữ). Các thị trường chính vẫn là Đài Loan (4.168 lao động), Nhật bản (678 lao động), Hàn Quốc (484 lao động), Malaysia (546 lao động), và các thị trường khác như UAE, Lào, Campuchia, Macao, Libya…

 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, trong tháng 6/2013, các doanh nghiệp đưa đi tổng số 7.239 lao động (trong đó 2.536 lao động nữ). Các thị trường chính vẫn là Đài Loan (4.168 lao động), Nhật bản (678 lao động), Hàn Quốc (484 lao động), Malaysia (546 lao động), và các thị trường khác như UAE, Lào, Campuchia, Macao, Libya…

Như vậy tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2013 là 39.465 lao động, đạt 46,4% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 và bằng 98,4% số lao động đi làm việc ở nước ngoài 6 tháng đầu năm 2012.

Theo www.dolab.gov.vn

TƯ VẤN ONLINE Ẩn
TƯ VẤN ONLINE

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs