Thống kê truy cập
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hỗ Trợ MIỄN PHÍ Tiền Làm Hộ Chiếu, Khám Sức Khỏe & Đi Lại

Hỗ Trợ MIỄN PHÍ Tiền Làm Hộ Chiếu, Khám Sức Khỏe & Đi Lại
Để giảm thiểu các chi phí cho người lao động, Chúng tôi luôn có những chính sách hỗ trợ người lao động đến làm thủ tục tại công ty.

Để giảm thiểu các chi phí cho người lao động, Chúng tôi luôn có những chính sách hỗ trợ người lao động đến làm thủ tục tại công ty.

 

Người lao động được hỗ trợ tiền xe từ cơ sở, tổ chức đoàn thể ở địa phương đến cơ sở đào tạo của Công ty hoặc các cơ sở đào tạo khác khi lao động phải đến tập trung học giáo dục định hướng.

 

Ngoài các khoản chi phí công khai trên thông báo tuyển dụng (phí khám sức khóe, phí ăn ở và đào tạo, phí xuất cảnh) người lao động không phải nộp bất cứ một khoản phí nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm về các khoản chi phí do lao động phải chi trả ngoài số tiền ghi trong thông báo tuyển dụng.

 

Công ty có thể phối hợp với Công an địa phương hỗ trợ người lao động làm hộ chiếu tập trung. Người lao động phải trả lệ phí làm hộ chiếu theo đúng quy định của Bộ công an.

 

Công ty cung cấp hồ sơ vay vốn ngân hàng cho người lao động có nhu cầu vay vốn (bản gốc hợp đồng lao động ký giữa người lao động và Công ty, Bản cam kết trả nợ vay từ thu nhập hàng tháng, quý, năm của người lao động, giấy đề nghị giải ngân).

 

Đối với lao động không đạt kết quả khám sức khóe và sơ tuyển, sau 04 ngày kể từ ngày nhập học, Công ty sẽ hoàn trả số tiền người lao động đã nộp trừ tiền khám sức khóe.

 

Hỗ trợ kinh phí Đào tạo nghề cho người lao động.

TƯ VẤN ONLINE Ẩn
TƯ VẤN ONLINE

cialis prijs cialis kopen viagra voor vrouwen kamagra kopen viagra prijs